Określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (takich jak: ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, oraz oświetlenia), przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.