Najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków. Działka ewidencyjna musi posiadać spójność obszarową, co oznacza, że nie może ona składać się z dwóch lub więcej rozłącznych obiektów powierzchniowych.