Każdy może rozporządzić swoim majątkiem wedle uznania; może tego dokonać jedynie przez TESTAMENT. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, który w każdej chwili może odwołać albo cały testament albo jego poszczególne postanowienia. Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.