W przypadku braku testamentu, w razie śmierci spadkodawcy, w  pierwszej kolejności powołani są do spadku: dzieci i jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.