Umowa, w której wydzierżawiający oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków (na czas oznaczony lub nieoznaczony) w zamian za umówiony czynsz, który wyrażony może być w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju.