Wynajmujący oddaje najemcy, na warunkach określonych przez strony w umowie najmu, nieruchomość do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za ustalony w umowie czynsz. Czynsz najmu płatny jest w znakomitej większości przypadków w pieniądzach.