Prawo pierwszeństwa kupna, jakie przysługuje jednej ze stron w przypadku, gdyby druga strona sprzedała nieruchomość osobie trzeciej.