Ograniczone prawo rzeczowe,  które obciąża nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości prawem, z którego wynika, że właściciel innej nieruchomości może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej.  Może powstać w drodze umowy, orzeczenia sądowego, orzeczenia administracyjnego lub zasiedzenia. 
Służebność wygasa na skutek jej nie wykonywania przez 10 lat. 
Można ją przenieść na inną osobę tylko razem z nieruchomością.