Ograniczone prawo rzeczowe, polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej. Treść służebności osobistej odpowiada treści służebności gruntowej.