Niepodzielna, ciągła część powierzchni ziemskiej, stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.